Raad van bestuur

De RvB van Nusantara

De functie van directeur-bestuurder van Stichting Nusantara Zorg wordt sinds 1 juli 2019 ingevuld door
Roy Dom. Roy heeft van oorsprong een bedrijfskundige achtergrond. Na zijn studie vervult hij diverse leidinggevende functies binnen de gemeentelijke overheid en binnen de Belastingdienst. In 2011 maakt hij de overstap naar de zorg en stapt hij in een directiefunctie in een klein stadsziekenhuis. In 2014 stapt hij over naar de sector VVT, waarbinnen hij in diverse directie-functies vervult voordat hij bestuurder van Nusantara wordt.

 “Vanuit mijn Nederlands-Indische achtergrond voelde Nusantara voor mij als thuis komen. Nusantara is een huis waarin iedereen zich thuis voelt, ongeacht kleur, religie of achtergrond. Dit hoor ik iedere keer weer terug van onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers. En daar ben ik heel erg trots op. Samen vormen we een hechte gemeenschap, waarin oprechte aandacht voor elkaar vanzelfsprekend is. We maken iedere dag weer een dag waarin er geleefd is, door onze bewoners en medewerkers samen. We doen dit vanuit vier kernwaarden”

“De ouderenzorg in Nederland staat voor grote uitdagingen. Met hetzelfde aantal medewerkers gaan we een groeiende vraag aan zorg opvangen. Dat kunnen we alleen door meer samen te werken. Medewerkers met vrijwilligers en verwanten. Nusantara met de instellingen om ons heen. Hierbinnen is het belangrijk dat Nusantara haar unieke identiteit behoudt en inzet. Nusantara is uniek in haar cultuursensitieve benadering en hoe bewoners en medewerkers elkaar hierin vinden. We blijven dit verder ontwikkelen, afgestemd op wat nieuwe generaties bewoners en medewerkers bindt”. 

 

 

Directeur-Bestuurder Roy Dom.

Kernwaarden Nusantara


Zien

We zien de mens achter de bewoner en de medewerker. Want wij geloven dat zorg pas echt oprecht kan zijn, als het persoonlijk is.

Begrijpen
We willen het leven en de behoeften van elkaar écht kennen en begrijpen. 

 


Respecteren
Ieder mens is anders, we respecteren verschillen in waarden en wensen.
We vieren juist onze verschillen. 

Leren
We leren van elkaars gewoonten, gebruiken en geschiedenis. Het verleden en ervaringen gebruiken we om van te leren en onszelf blijvend te ontwikkelen als organisatie.