Klacht?

Laat het weten!

U heeft een klacht. En nu?

U komt op deze pagina terecht omdat u niet helemaal tevreden bent, er zit u iets dwars. U moet weten dat u bij Nusantara altijd van harte welkom bent. Dus wat de reden van uw ongenoegen ook is, ook hier kunt u  terecht om aan te geven wat er in de dienst- en zorgverlening niet zoals gewenst of verwacht is.

Leren is een kernwaarde van onze organisatie en daarom willen wij u klacht zelfs graag ontvangen, zodat wij daar van kunnen leren en hopelijk onze zorg en welzijn kunnen verbeteren met behulp van uw feedback.

Alle klachten zijn welkom. Of dat nu gaat om een situatie die mis is gelopen met een werknemer van Nusantara of u vindt dat een ruimte niet schoon genoeg is. Laat het weten. U bent welkom om uw grief te laten horen.

Wat is voor u de juiste route?

Bekijk de mogelijkheden hieronder of bekijk onze klachtenprocedure.

Dit kunt u direct doen

 

  • Bespreek uw klacht eerst met de betrokken medewerker of de eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV’er).
    Soms is een goed gesprek voldoende.
  • Komt u er samen niet uit?
    Dan kunt u terecht bij de locatiemanager. Deze neemt de klacht in behandeling en zoekt samen met u naar een oplossing. Om te leren van klachten wordt uw klacht daarnaast geregistreerd door de EVV’er en/of de locatiemanager.
  • Komt u er niet uit door middel van bovengenoemde punten? Dan kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris. Zij kan u informeren over de klachtenregeling en bemiddelen tussen u en Nusantara.
    De contactgegevens van Elsbeth Leppink vindt u hiernaast.

Klachtenfunctionaris

Mevrouw Elsbeth Leppink

Telefoon | 06 5388 5459
ElsbethLeppink@Adviespuntzorgbelang.nl

Neem contact op met Elsbeth Leppink

Elsbeth is een onafhankelijke klachtenfunctionaris
(en dus niet in dienst bij Nusantara). Zij is er voor laagdrempelige klachtbehandeling. Elsbeth kan u informeren, advies geven en bemiddelen. Zij zal geen oordeel vormen over de klacht zelf. Voor de procedure rondom klachten verwijzen wij u naar onze klachtenregeling.

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (WZD) regelt dat cliënten met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) recht hebben op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Elke cliënt/vertegenwoordiger die onder de reikwijdte van de Wzd valt kan terecht bij de clientvertrouwenspersoon CVP Wzd.

Onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname heeft gevolgen voor de vrijheid. De CVP kan ondersteunen en informatie geven bij vragen die er ontstaan rondom onvrijwillige zorg. Daarnaast kan de CVP ondersteuning bieden bij problemen rond de opname of het verblijf in een zorginstelling en in het doorlopen van de klachtenprocedure.

Via de recepties van Patria en Rumah Saya is er meer informatie beschikbaar. Lenny van der Heijden is CVP voor de locatie Bussum en Gyöngyvér Fleuren voor de locatie Ugchelen. Hun gegevens vindt u hieronder.

Cliëntvertrouwenspersoon Bussum

Mevrouw Lenny van der Heijden
Telefoon | 06 40 36 39 91

Neem contact op met Lenny van der Heijden

Cliëntvertrouwenspersoon Ugchelen

Mevrouw Gyöngyvér Fleuren
Telefoon | 06 30 44 19 12

Neem contact op met Gyöngyvér Fleuren