Medezeggenschap

 De ondernemingsraad & clientenraad

De ondernemingsraad van Nusantara

In de ondernemingsraad (OR) zitten werknemers die meepraten over de beslissingen die Nusantara maakt. De OR komt op voor de belangen van de medewerkers.
Maak kennis met de leden van de ondernemingsraad.

ondernemingsraad@nusantara.nl

Ik ben Charissa Oudbier en werk op Rumah Saya op de afdeling Somatiek. Ik werk sinds 4,5 jaar hier en heb de opleiding tot Verpleegkundige bijna afgerond.

Sinds twee jaar zit ik in de OR, ik vind het leuk om de organisatie van een andere kant te leren kennen. Je kunt meedenken en beslissen over belangrijke gebeurtenissen en daarnaast kom je op voor de belangen van de werknemers.

Charissa Oudbier

Hallo collega’s, mijn naam is Karlijn Toonen.

Sinds 2021 ben ik werkzaam bij Nusantara, locatie Rumah Saya, als Coördinerend Verpleegkundige.

In juli 2021 heb ik mij aangemeld voor de OR als Secretaris en momenteel doorgestroomd naar Voorzitter. Ik vind het fijn om mee te denken binnen de organisatie.

Samen met de andere leden van de OR willen wij zichtbaar zijn voor alle medewerkers van Nusantara en SAMEN de gemeenschappelijke belangen van de werknemers  behartigen.

Karlijn Toonen

Ik ben Anouschka Leenen, 51 jaar. Getrouwd en samen 3 kids. Ik werk nu ruim twee jaar bij Nusantara, locatie Patria in Bussum. Dit doe ik met veel plezier. Ik ben op het werk gevraagd voor de OR. Nu leek het mij al leuk om ook eens op een andere manier met het werk bezig te zijn, vandaar dat ik overstag ben gegaan.

Anouschka Leenen

Ik heet Mark Voost en werk momenteel 1 jaar voor Nusantara. Ik werk op de locatie Rumah Saya op de afdeling Somatiek.

De reden dat ik voor de OR heb gekozen is omdat ik het belangrijk vind om de verbinding te maken tussen de werkvloer en het management.  Voor mijzelf vind ik het erg leerzaam om ook de organisatie van een andere kant te leren kennen.

Mark Voost

Ruim twee jaar geleden kwam ik voor Stichting Nusantara Zorg werken. Ik maakte toen een switch van de commerciële radiowereld naar de ouderenzorg. Werken in een bestuurlijke omgeving? Ik had geen idee! Ik hoop voor mijn collega’s een betrouwbaar klankbord te mogen zijn, mijn kennis in de OR verder te vergroten en de OR verder te professionaliseren.

Milan Pit

Mijn naam is Eline Tahapary en sinds de zomer ’19 ben ik met veel plezier Coördinator Vrijwilligers op Rumah Saya.

Naast dat ik de belangen van onze vrijwilligers en bewoners erg belangrijk vind, komt de organisatie pas helemaal tot zijn recht met de input van al mijn collega’s. Een goede balans tussen werkzaamheden, verantwoordelijkheden en werkplezier is iets dat ik graag wil bewaken.

Eline Tahapary

De cliëntenraad van Nusantara

In de cliëntenraad (CR) zitten bewoners zelf of vertegenwoordigers, zoals partners, kinderen, andere familieleden, mantelzorgers of vrijwilligers. De CR komt op voor de belangen van de  cliënten; de bewoners.
Een foto volgt snel. De clientenraad is via e-mail te bereiken: clientenraad@nusantara.nl