Medezeggenschap

 De ondernemingsraad & clientenraad

De ondernemingsraad van Nusantara

In de ondernemingsraad (OR) zitten werknemers die meepraten over de beslissingen die Nusantara maakt. De OR komt op voor de belangen van de medewerkers.
Maak kennis met de leden van de ondernemingsraad.

ondernemingsraad@nusantara.nl

Ik ben Charissa Oudbier en werk op Rumah Saya op de afdeling Somatiek. Ik werk sinds 4,5 jaar hier en heb de opleiding tot Verpleegkundige bijna afgerond.

Sinds twee jaar zit ik in de OR, ik vind het leuk om de organisatie van een andere kant te leren kennen. Je kunt meedenken en beslissen over belangrijke gebeurtenissen en daarnaast kom je op voor de belangen van de werknemers.

Charissa Oudbier

Hallo collega’s, mijn naam is Karlijn Toonen.

Sinds 2021 ben ik werkzaam bij Nusantara, locatie Rumah Saya, als Coördinerend Verpleegkundige.

In juli 2021 heb ik mij aangemeld voor de OR als Secretaris en momenteel doorgestroomd naar Voorzitter. Ik vind het fijn om mee te denken binnen de organisatie.

Samen met de andere leden van de OR willen wij zichtbaar zijn voor alle medewerkers van Nusantara en SAMEN de gemeenschappelijke belangen van de werknemers  behartigen.

Karlijn Toonen

Mijn naam is Eline Tahapary en sinds de zomer ’19 ben ik met veel plezier Coördinator Vrijwilligers op Rumah Saya.

Naast dat ik de belangen van onze vrijwilligers en bewoners erg belangrijk vind, komt de organisatie pas helemaal tot zijn recht met de input van al mijn collega’s. Een goede balans tussen werkzaamheden, verantwoordelijkheden en werkplezier is iets dat ik graag wil bewaken.

Eline Tahapary

Mijn naam is Desiree Molenkamp – da Costa, werkzaam in huize Patria in Bussum als Zorgassistent. Na bijna 2 jaar gewerkt te hebben als Zorgassistent ben ik geswitcht van baan en heb ik gewerkt als gastvrouw, helpende in de zorg en als kok in een restaurant (het laatste doe ik nog steeds naast mijn huidige baan als ZZP’er).

Omdat ik vooral de bewoners erg heb gemist, de warmte van het huis en mijn collega’s ben ik weer terug bij Patria en ben ik werkzaam op de afdeling Somatiek.

Ik heb mij dit jaar 2023 aangemeld als OR lid, omdat je als OR-lid meer inzicht en invloed hebt op het beleid. Hierdoor hoop ik te kunnen bijdragen aan een betere samenwerking tussen het bestuur en het personeel.

Desiree Molenkamp - Da Costa

Ik ben Maria S. Queiroz, een jaar werkzaam in de zorg bij Nusantara, locatie Patria, afdeling PG. Ik koos voor de OR om inzicht te krijgen in werkgever besluiten en om de stem van mijn collega’s te zijn. Als leider wil ik hen helpen. Mijn doel is te leren, mijn best te doen met het team. Directie, arbeiders, bewoners: iedereen is belangrijk.

Maria S. Queiroz

Ik heet Mark Voost en werk momenteel 1 jaar voor Nusantara. Ik werk op de locatie Rumah Saya op de afdeling Somatiek.

De reden dat ik voor de OR heb gekozen is omdat ik het belangrijk vind om de verbinding te maken tussen de werkvloer en het management.  Voor mijzelf vind ik het erg leerzaam om ook de organisatie van een andere kant te leren kennen.

 

Mark Voost

De cliëntenraad van Nusantara

In de cliëntenraad (CR) zitten bewoners zelf of vertegenwoordigers, zoals partners, kinderen, andere familieleden, mantelzorgers of vrijwilligers. De CR komt op voor de belangen van de  cliënten; de bewoners.
De clientenraad is via e-mail te bereiken: clientenraad@nusantara.nl

Hans de Leur

Gelista Alcaris

Annette Geveke

George van Herk